Все обращения и заявки принимаем и выполняем в обычном режиме. Приём в офисе компании проводится исключительно по предварительной записи.

Дата публікації 01 березня 2020р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту

м. Київ

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ДОМОФОННА КОМПАНІЯ», надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: від 03.05.2007 №10701020000028071 з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку), надалі – АБОНЕНТ, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1.1 . Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України , є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг.

 1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов і оплат послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Абонентом.

1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомився і згоден з умовами цього Договору та, відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договору.

1.4. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.

1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (залежно від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на Сайті Виконавця  - www.domofon-kiev.com.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1.Абонент доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання за плату проводити роботи з технічного обслуговування та ремонту комплекту домофонної системи торгівельної марки «Візит», змонтованої за адресою Абонента, в подальшому «Домофон Візит»

2.2.Комплект «Домофон Візит» містить в собі  центральне обладнання та комунікації (надалі - ЦО).

До складу ЦО входять: блок виклику домофону; блок комутації; блок живлення; замок електромагнітний та кнопка виходу;

 Абоненту щомісячно нараховується плата за технічне обслуговування та ремонт центрального обладнання «Домофону Візит» (надалі – абонентська плата)

 2.3. Пристрої зв’язку, що встановлені та пов’язані з ЦО (надалі -ПЗ) знаходяться на гарантії на термін дії цього договору. Абонентська плата за користування ПЗ не нараховується.

 3. ПЕРЕЛІК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

 3.1. Технічне обслуговування та ремонт «Домофон Візит»  містить в собі наступні послуги:

 а) виїзд на Об’єкт для проведення робіт з ремонту «Домофон Візит», по виклику Абонента, на протязі 36 робочих годин з моменту надходження заявки, окрім вихідних та святкових днів;

 б) усунення можливих дефектів «Домофон Візит». Якщо дефект не можливо усунути (обладнання не підлягає ремонту), Виконавець гарантує надати своє обладнання на термін дії договору.

 в) технічний інструктаж та рекомендації з роботи «Домофон Візит»  проводиться за бажанням Абонента;

 г) проведення профілактичного огляду та ремонту «Домофон Візит» за графіком періодичністю один раз на квартал;

 д) проведення поточного ремонту «Домофон Візит»;

 е) проведення капітального ремонту «Домофон Візит» для забезпечення його якісного функціонування;

 3.2. Строки виконання ремонтних робіт можуть бути подовжені у випадку складностей: роботи зі зварки, докрашування та інші обставини, які впливають на ремонт «Домофон Візит», стають неможливими чи неякісними при його виконанні на місці без спеціального обладнання.

3.3. В кінці кожного місяця, за умови відсутності претензій, викладених у письмовій формі Абонента, до першого числа наступного за поточним місяця, послуга (робота) за цим договором вважається здійсненою належним чином та в повному обсязі, та не потребує підписання додаткових актів. 

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Після проведення Абонентом оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця даний Договір набуває чинності.

4.2. Виконавець приступає до виконання своїх зобов'язань не пізніше 3-х банківських днів з моменту надходження на його розрахунковий рахунок повної оплати за Послуги.

4.3. Вартість послуг з технічного обслуговування та ремонту «Домофон Візит» зазначається в квитанціях на оплату домофонних послуг.

4.4. До вартості робіт з технічного обслуговування та ремонту «Домофон Візит» входять дії зазначені в п. 3.1. цього договору.

4.5. Оплата за послуги з технічного обслуговування «Домофон Візит» нараховується з першого числа наступного місяця.

4.6. Абонент повинен своєчасно оплачувати надані послуги на свій особовий рахунок через відділення банків, або інші платіжні системи.

4.7. Абонентська плата вноситься щомісячно, не пізніше 20 числа.

4.8. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з провини Абонента, як наслідок недотримання рекомендацій з використання «Домофон Візит», необережності, самостійного ремонту та/або спроби ремонту сторонніми особами, які не мали на це право, та вандальні дії і крадіжки,  усі витрати пов’язані з виконанням ремонтних робіт проводяться відповідно до прейскуранта та/або прайс-листа, що діє на момент виконання відновлювальних робіт та покладаються на Абонента.

4.9. При виникненні необхідності провести ремонт або обслуговування «Домофон Візит» поза графіком робіт в зв’язку з випадками передбаченими п.4.8. цього договору, Виконавець після проведення встановлюваних або ремонтних робіт розподіляє в рівних частинах загальну вартість проведеного відновлення та/або ремонту (вартість матеріалів + вартість обладнання + вартість послуг) серед мешканців та направляє на адресу кожного квитанції з зазначеною сумою, що належить до сплати, або нараховує на особистий рахунок абонентів. Зазначена оплата повинна бути сплачена в строки вказані в п.п. 5.1.5. цього договору

4.10. При виникненні необхідності заміни відеообладнання, яке не підлягає ремонту,заміна обладнання на нове відбувається за рахунок Абонента.

4.11. У разі несплати за надані Виконавцем послуги з технічного обслуговування та ремонту «Домофон Візит»  на протязі 2-х місяців та/або при відключені згідно п.5.4.4. нараховується абонентська плата за весь період заборгованості. Плата за термінове підключення здійснюється відповідно до прейскуранта та/або прайс-листа, що діє на момент повторного підключення.

4.12. Розмір абонентської плати за послугу може бути зменшений або збільшений Виконавцем в зв’язку з падінням або зростанням загального індексу інфляції. Розрахунковим параметром для перегляду розміру абонентської плати є загальний індекс інфляції за попередній розрахунковий період, або інші фактори, які впливають на подальше обслуговування домофонного обладнання.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. Абонент зобов’язаний:

 5.1.1. Контролювати фактичний обсяг та якість виконуваних Виконавцем робіт.

 5.1.2. Здійснювати експлуатацію «Домофон Візит»  у відповідності до правил експлуатації та за призначенням. Слідкувати за публікацією новин та змін на офіціальному сайті Виконавця -  www.domofon-kiev.com.ua.

 5.1.3. У разі необхідності забезпечити вільний доступ працівників Виконавця до об’єкту.

 5.1.4. Інформувати виконавця про всі випадки відмови та/або пошкоджень у роботі «Домофон Візит».

 5.1.5. Своєчасно до 20 числа поточного місяця, вносити плату за послуги надані Виконавцем.

 5.1.6. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб ремонт «Домофон Візит»  та його підключення.

 5.1.7. У випадку неправомірних дій (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб щодо «Домофон Візит»  Абонент зобов’язаний повідомляти про це письмовою заявою Правоохоронні органи та Виконавця та на протязі 1-го дня.

5.1.8. Перевірити належне функціонування Виконавця та після проведення технічного обслуговування або ремонту, а також вести облік робіт з технічного обслуговування та ремонту.

5.1.9. Письмово попередити Виконавця про призупинення наданих ним  послуг у випадку довготривалої відсутності Абонента або при зміні місця проживання. В цих випадках ПЗ відключається Виконавцем, а абонентська плата не нараховується 6 (шість) місяців, починаючи з наступного місяця.

5.2. Абонент має право:

5.2.1. Проводити перевірку взаєморозрахунків.

5.2.2. Абонент, або потенційно новий Абонент, який мешкає за адресою вже встановленого ПЗ «Домофону Візит», має право відмовитись від подальших послуг або поновити їх за цінами, встановленими Виконавцем. Підключення ПЗ до ЦО «Домофону Візит» у випадку поновлення послуг здійснюється безкоштовно в перший же візит працівників з обслуговування Виконавця на об’єкт, але не пізніше 20 календарних днів, або в достроковому порядку відповідно до прейскуранта та/або прайс-листа, що діє на той момент. При поновленні послуг сплачується заборгованість по абонентській платі за весь період у повному обсязі без штрафних санкцій.

5.2.3. Якщо після отримання квитанції з новим розміром абонентської плати, Абонента не влаштовують нові тарифи, він  має право відмовитися від сплати за послуги та вимагати дострокового розірвання договору лише за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за попередні періоди. Заява про розірвання договору повинна бути направлена Виконавцю у письмовому вигляді в тридцяти денний строк, після початку періоду в якому були змінені ціни. Якщо такої заяви не надійшло, тоді ціна вважається узгодженою та прийнятою Абонентом.

5.3. Виконавець зобов’язаний:

5.3.1. Проводити технічне обслуговування та ремонт «Домофон Візит» в повному обсязі та у встановлені строки за умови дотримання Абонентом порядку оплати наданих по цьому договору послуг та дотриманні правил експлуатації.

5.3.2. Проводити технічне обслуговування та ремонт «Домофон Візит» персоналом відповідної кваліфікації.

5.3.3. Дотримуватись режиму на Об’єкті, де встановлено «Домофон Візит», правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

5.3.4. Ознайомити за бажанням або заявкою Абонента з правилами технічної експлуатації.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Припинити роботи з технічного обслуговування та ремонту «Домофон Візит», або зменшити їх обсяг, у випадку невиконання Абонентом умов цього договору.

5.4.2. Попередити у разі несплати заборгованості понад 2 місяці про призупинення надання послуг. 

5.4.3. Якщо Абонент має заборгованість понад три місяці Виконавець має право без попередження призупинити йому надання послуг (не проводити поточний ремонт та технічне обслуговування).

5.4.4. Здійснювати відключення, без попередження, ПЗ від ЦО «Домофону Візит» у випадку існування заборгованості перед Виконавцем понад два місяці та нараховувати абонентську плату за користування ЦО доки Абонент письмово не відмовиться від користування ЦО (розірвання договору).

5.4.5. Виконавець має право змінити розмір абонентської плати та цін на надані ним послуги, з моменту опублікування на офіційному сайті Виконавця.

5.4.6. Виконавець залишає за собою право перегляду розміру абонентської плати в сторону збільшення у випадку зменшення кількості абонентів на Об’єкті, а також у випадку збільшення прожиткового мінімуму та інших факторів, які впливають на ціноутворення.

5.4.7. Виконавець має право доступу на Об’єкт.

5.4.8. Виконавець має право змінювати склад «Домофон Візит» з метою його модернізації, обслуговування та ремонту, а також у випадку технічної необхідності, без зниження обсягу та якості наданих послуг Абоненту. Заміна ПЗ проводиться тільки зі згоди Абонента.

5.4.9. Виконавець дотримує гарантійні обов’язки постачальника обладнання самостійно в період дії цього договору згідно технічної документації.

5.4.10. Виконавець має право залучати підрядні організації, та переводити нарахування абонентської плати на рахунок підрядної організації. Офіційні підрядники: ФОП Калянов А.В.,ФОП Щербаха П.К., ФОП Щербаха О.Г.,Попутько Т.В.,Бородай О.В.,Когут Ф.М.

5.4.11. Виконавець має право проводити перевірку взаєморозрахунків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 6.1. За порушення умов цього договору Виконавець та Абонент несуть відповідальність відповідно з діючим Законодавством України.

 6.2. У випадку неналежного виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, Виконавець за власний рахунок в 3-денний термін усуває виявлені недоліки.

 6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків перед Абонентом, у випадку існуючої заборгованості з абонентської плати на час проведення робіт та якщо доведе, що їх невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дій Абонента. 

6.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання  обов’язків перед Замовником,   внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин: винятковими погодними умовами і стихійним лихом, загроза війни, збройний конфлікт, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму і т.д.).

 6.5. Виконавець має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку.

6.6. У разі несплати за надані Виконавцем послуги технічного обслуговування та ремонту «Домофон Візит» на протязі 3-х місяців Виконавець має право проводити відключення абонента відповідно до п.5.4.4. цього Договору.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за постачання електроенергії до домофонного обладнання, та не сплачує за спожиту електроенергію домофонним обладнанням так як не є його користувачем, а є сервісною організацією з ремонту та обслуговування домофонного обладнання.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 7.1. Цей договір набирає чинності з дня опублікування в офіційних виданнях та/або на офіційному сайті Виконавця і діє до виконання сторонами своїх зобов’язань або демонтажу ЦО або ПЗ.

 7.2. Кожна із сторін має право на дострокове розірвання договору, лише у випадку документального підтвердження систематичного порушення іншою стороною умов договору. При розірванні договору ініціатор попереджає про це іншу сторону не менш ніж за 30 днів до моменту розірвання.

7.3. У випадку незгоди будь-кого з мешканців під’їзду (або декількох мешканців під’їзду) з умовами цього Договору, або його змінами відповідно до умов Договору, а також у випадку протиправних дій цих осіб направлених на перешкоджання здійснення Виконавцем умов цього Договору, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.

Виконавець має право достроково розірвати договір, попередивши про це Абонента не менш ніж за 30 днів.

 7.4. При розірванні договору між сторонами проводиться бухгалтерська перевірка та повний взаєморозрахунок, а також повернення боргів, які виникли при монтажу домофонного обладнання.

7.5. Абонент надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище,ім’я, по батькові, адреса проживання, номер телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця. 

Наше видео

0853847
Сегодня
Неделя
Месяц
All days
34
1208
184
853847

10.03%
38.62%
5.35%
0.91%
0.21%
44.88%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Ваш IP:172.23.0.1